Select Page

Career

Ledige stillinger / Available jobs

Ledige stillinger

Gode medarbejdere er vores vigtigste ressource, uden motiverede og dygtige medarbejdere ville ikke være, hvor vi er i dag.

Vi er en mindre arbejdsplads, hvor samarbejde og team ånd er en vigtig del af hverdagen, vi lytter til dine ønsker og giver plads til udvikling af den enkelte medarbejder.

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger, som vi gemmer i 6 måneder. Send din ansøgning og dit CV samt oplys hvilken stilling, du kunne forestille dig at have hos os. Din ansøgning vil naturligvis blive behandler seriøst og fortroligt.

Send din uopfordret ansøgning samt CV til: info@kmrustfri.dk

Available jobs

Our most important resource is good employees, without motivated and skilled employees we wouldn’t be where we are today.

We are a small company where teamwork and team spirit is an important part of the everyday life, we listen to your wishes and provide space for the development of the individual employee.

We always welcome unsolicited applications, which we store for 6 months. Send your application and your CV and state what position you are interested in. Your application will, of course, be treated seriously and confidentially.

Send your unsolicited application and CV to: info@kmrustfri.dk

Ledige stillinger lige nu:

Vi har pt. ingen ledige stillinger.